min

Tags in dit artikel

, , ,

De Europese Commissie heeft de lidstaten opgeroepen meer spectrum vrij te maken voor de toepassing van publieke draadloze netwerken. Volgens eurocommissaris Erkki Liikaanen moet het gebruik van frequenties met zo min mogelijk voorwaarden worden omgeven. Volgens de eurocommissaris spelen publiek toegankelijke draadloze netwerken een belangrijke rol in de ontwikkeling van een breedbandmarkt, niet alleen thuis maar ook in publieke ruimten.

In een aantal lidstaten zijn de frequentiebanden geheel vrij te gebruiken. Andere overheden, zoals de Franse, hebben delen van het W-Lan-spectrum in gebruik voor overheidsdoeleinden zoals militaire communicatie.