De Nederlandse overheid raakt in vergelijking met andere overheden steeds meer achterop als het gaat om het daadwerkelijk online brengen van haar diensten. In de wereldranglijst is Nederland in 2002 gedaald van de elfde naar de dertiende plaats. Het jaar daarvoor zakte Nederland al van de zevende naar de elfde plaats. Dit blijkt uit de jaarlijkse internationale eGovernment studie van adviesbureau Accenture. Nederland laat onder andere Canada (1), Singapore (2) en de Verenigde Staten (3) ruim voorgaan en staat tussen Frankrijk (12) en Spanje (14) in. Oorzaken van de falende internetstrategie van de Nederlandse overheid zijn volgens Accenture onder meer twee verkiezingen in één jaar tijd en het ontbreken van een ICT minister.

Hoewel er een goed internetbeleid geformuleerd is, loopt Nederland een steeds grotere achterstand op bij de daadwerkelijke uitvoering van dit beleid. Het onderzoek concludeert dat de Nederlandse overheid een krachtiger eGoverment beleid dient te voeren met duidelijke prioriteitstellingen. De onderzoekers constateren namelijk nauwelijks stijgingen of veranderingen in de aangeboden diensten of verbeteringen op het gebied van klantvriendelijkheid. In tegenstelling tot België, dit land stijgt van de 16e naar de 9e plaats en heeft onder andere een functioneel overheidsportaal ingevoerd.