2min

Tags in dit artikel

, ,

SURFnet, de internetprovider voor hoger onderwijs en onderzoek in Nederland, is begonnen met de aanleg van een testnetwerk. Daartoe zijn contracten afgesloten met verschillende leveranciers van managed dark fiber (onbelichte glasvezels). Met de komst van het afzonderlijke testnetwerk kunnen nieuwe netwerk technologieen worden getest, zonder dat het productienetwerk, SURFnet5, hiermee belast hoeft te worden. De aanleg van het netwerk vindt plaats in het kader van het GigaPort-project.

Erik-Jan Bos, manager netwerkdiensten bij SURFnet, stelt: ‘Door de testwerkzaamheden op een apart netwerk te doen, kan het onderhoudsvenster van SURFnet5 ontlast worden, hetgeen ten goede komt aan de beschikbaarheid van SURFnet5. Bovendien kunnen op het testnetwerk zaken worden getest, die niet of nauwelijks konden worden getest op het productienetwerk vanwege het verstorende karakter van de tests. Een voorbeeld hiervan is het testen van een nieuw routeringsprotocol.’

Voor het testnetwerk is middels een Europese aanbesteding onbelichte glasvezel verworven op de volgende trajecten: Utrecht – Amsterdam; Utrecht – Delft; Utrecht – Eindhoven; Amsterdam – Delft; Enschede – Eindhoven en Enschede – Amsterdam. De glasvezels worden geleverd door BT Nederland (Utrecht-Amsterdam, Utrecht-Delft, Enschede-Eindhoven en Enschede-Amsterdam), KPN Telecom Utrecht-Eindhoven) en Global Crossing (Amsterdam-Delft).

Op de geleverde glasvezelparen zal netwerkapparatuur van SURFnet worden geplaatst. Diverse typen apparatuur die ook in SURFnet5 gebruikt worden, zoals DWDM-apparatuur (dense wavelength division multiplexing), ethernet switches en routers, zijn in het testnetwerk geplaatst. Daarnaast zal ook nieuwe apparatuur, die onder andere gebaseerd is op optische technieken, getest worden op dit netwerk. De testen met de technologie die hiermee mogelijk zijn, zullen de basis vormen voor de opvolger(s) van het huidige SURFnet5-netwerk.