De politie in de regio Limburg-Noord is tevreden over het aantal aangiften dat via internet binnenkomt. De Limburgse
politie doet een proef met deze manier van aangifte doen. Ook de politie in de regio Brabant Zuid-Oost werkt mee aan de pilot.

Volgens de Limburgse projectleider H. Jacobs zijn er in beide
regio’s tot dusver ruim duizend aangiften via internet binnengekomen. Limburg-Noord begon de proef in november, Brabant Zuid-Oost volgde drie weken later. ,,Gezien de technische problemen en het relatief korte tijdsverloop zijn wij zeker niet ontevreden met dit aantal”, aldus Jacobs. De technische problemen kwamen neer op storingen bij het overzetten van de internetaangifte naar het eigen computersysteem van de politie. ,,De aangevers zelf hebben daar weinig tot niets van gemerkt”, aldus Jacobs.

Later deze maand zullen drie politieregio’s (Gelderland-Zuid en -Midden en IJsselland) eveneens de mogelijkheid krijgen aangiften via internet op te nemen. Het is de bedoeling dat uiteindelijk bij alle korpsen aangifte via cyberspace kan worden gedaan. Aangifte via internet kan alleen in geval van een beperkt aantal misdrijven. Dit zijn fietsendiefstal, vernieling van fietsen, diefstal uit of vernieling van auto’s en vernielingen in het openbaar vervoer of in openbare gebouwen. Aangiften via internet scheelt de politie veel tijd, omdat het opnemen van een aangifte aan het bureau een tamelijk omslachtige, tijdrovende bezigheid is.