Drieënveertig medewerkers van de Sociale Dienst Amsterdam moeten zich volgende week verantwoorden voor door hun verzonden en ontvangen e-mails die in strijd zijn met de regels van de dienst. Het misbruik varieert van het elkaar per e-mail sturen, doorsturen en ontvangen van grappig bedoelde teksten tot porno en in een enkel geval zelfs uiterst obscene en schokkende foto’s en filmpjes.

Enige tijd geleden werd bij een medewerker vastgesteld dat er fout gebruik gemaakt werd van e-mail. Dat was aanleiding een groter onderzoek uit te voeren over een bepaalde periode naar het misbruik van e-mail bij mogelijk betrokken medewerkers. Hieruit bleek dat een groot aantal medewerkers zich hieraan schuldig maakte.

Directeur Mat Masthoff: ‘Los van het feit dat dit volgens de richtlijnen van de dienst expliciet niet is toegestaan en e-mail zakelijk gebruik dient te worden, is in een aantal gevallen ook een morele en maatschappelijke grens overschreden. Daarnaast wordt hierdoor productietijd verloren waardoor men cliënten van de dienst en collega’s dupeert. Ook wordt door het ontvangen en doorsturen van deze e-mails de kans op verspreiding van computervirussen vergroot. Gelet op het feit dat ook bij mijn dienst een aantal medewerkers zich blijkbaar schuldig maakt aan het misbruik van e-mail, zal de controle hierop scherper worden. Ik zal deze lijn ook consequent handhaven, waar nodig met inzet van rechtspositionele instrumenten’

Na afronding van de verantwoordingsgesprekken neemt de directie een besluit over de te nemen disciplinaire maatregelen. Afhankelijk van de inhoud van de e-mails kan dit variëren van een waarschuwing tot strafontslag.