1 min

Tags in dit artikel

, ,

De populaire gratis internet-encyclopedie Wikipedia krijgt steun van Kennisnet. Kennisnet gaat onder meer een aantal servers ter beschikking stellen. Dit alles komt voort uit de mening van Kennisnet dat Wikipedia in het moderne onderwijs niet meer weggedacht kan worden.

Kennisnet en Wikipedia hopen met deze samenwerking meer leerlingen en docenten te stimuleren om actief mee te gaan helpen met het actueel houden van de content, en zaken als het verbeteren van spelfouten.

Wikipedia is in 2001 opgericht, en wordt volledig bijgehouden door vrijwilligers. Momenteel is de site met 1,5 miljoen artikelen, in meer dan 150 talen, de grootste encyclopedie ter wereld. De encyclopedie is uniek zijn soort, gezien het open karakter. Het is voor iedereen mogelijk om artikelen toe te voegen en te wijzigen. Uiteraard wordt er wel toezicht gehouden.