1 min

Apps binnen de Microsoft Store maken je apparaat veiliger. Althans, dat is het idee. De praktijk is echter weerbarstiger. De Spotify-app blijkt het systeemherstel van Windows 10 compleet te blokkeren. Verschillende gebruikers klagen hierover op de internetfora van Microsoft.

Uit een actieve thread op Microsoft Answers, die tot december 2017 terug gaat, blijkt het probleem al enige tijd te bestaan. Er worden verschillende oplossingen aangedragen, maar geen van de pogingen lijkt echt te slagen en het systeemherstel mogelijk te maken.

Geen oplossing

Microsoft suggereert zelf onder meer het opstarten van een apparaat in veilige modus om vanuit daar systeemherstel te lanceren. Ook is het een suggestie om de app eerst te verwijderen en daarna pas het systeem te herstellen. Toch lijken deze oplossingen niet altijd te werken, want daar wordt over geklaagd op het forum van Microsoft.

System Restore failed to replace the file

(C:\Users\XXXX\Appdata\Local\Microsoft\WindowsApps\Spotify.exe with its original copy from the restore point)

An unspecified error occurred during System Restore. (0x80070780)

De reden achter dit probleem ligt vermoedelijk in het feit dat Spotify niet in een sandbox werkt. Daardoor kan een probleem binnen die software invloed hebben op compleet Windows. Dat merken we nu ook, met dit probleem. Gezien de grote populariteit van de Spotify-app is het verder van cruciaal belang voor Microsoft om zo snel mogelijk met een fix te komen.