min

Tags in dit artikel

, ,

Aan het einde van dit jaar zullen 4000 ambtenaren van de Belgische FOD Justitie, opgeleid zijn voor Novell Linux Desktop en OpenOffice.org.

In de rechtzalen van het Vredegerecht zijn ondertussen al duizend pc’s geïnstalleerd met Linux en zijn die opleidingen, gegeven door OPNS, al achter de rug. Onder deze opleiding vallen zowel OpenOffice.org en Novell Linux Desktop 9.0. Het gaat hier echter niet om het vervangen van een Microsoft-werkomgeving, aangezien 90 procent van de opgeleide gebruikers nog geen beschikking had over een pc. In de overige rechtbanken zal dit jaar ook voor 3.000 andere gebruikers OpenOffice.org geïnstaleerd worden.

Dit alles wordt gedaan in het kader van het Phenix-project, wat moet zorgen voor de modernisering van Justitie. Dit project werd in 2001 gelanceerd en moet in 2008 voltooid zijn.