ServiceNow verwacht dat werknemers de komende jaren te maken krijgen met een meer gepersonaliseerde en voorspellende werkplek. Het bedrijf liet Oxford Economics zodoende onderzoek doen, waarbij de Chief Human Resources Officer (CHRO) om input gevraagd werd. Het blijkt dat binnen drie jaar 48 procent van hen een HR-platform gebruikt – dus niet applicaties – om HR-processen en samenwerking te automatiseren, tegenover 14 procent van vandaag de dag.

Er wordt op allerlei manieren voldaan aan de behoeftes van werknemers. Dit resulteert bijvoorbeeld in pushberichten voor administratieve updates, het aanbevelen van diensten op basis van recente activiteiten en directe antwoorden van chatbots die data ophalen vanuit meerdere afdelingen.

Van de ondervraagde CHRO’s geeft 70 procent aan dat het gebruik van technologie een doel is voor het bevorderen van het community-gevoel en een gezonde bedrijfscultuur. Veel van de HR-bestuurders stellen dan ook hun budget af om een goede werknemerservaring te leveren. Daarbij budgetteert 82 procent voor de cloud, 69 procent voor social/samenwerking, 65 procent voor mobiel en 47 procent voor functie-specifieke applicaties.

Invloed op talent

CHRO’s die technologie gebruiken voor een verbeterde werknemerservaring blijken ook de strijd om talent te winnen. Bij het onderzoek zijn CHRO’s op basis van technologische invloeden op HR-functionaliteiten en het bedrijf in het algemeen onderverdeeld in drie niveau’s. HR-bestuurders die strategische investeringen doen vallen in categorie drie.

Maar liefst 97 procent van de categorie drie bestuurders is succesvoller in het werven van talent, tegenover 80 procent van categorie twee en 53 procent van categorie één. Bij het behouden van talent gaat het respectievelijk om 79 procent, 63 procent en 14 procent. Ook is er gekeken naar de invloed van de verschillende categorieën op werknemers nieuwe vaardigheden aanleren zodat zij nieuw werk kunnen verrichten. Bij categorie drie is 63 procent succesvol, bij categorie twee 58 procent en bij categorie één 41 procent.

ServiceNow presenteerde ‘The New CHRO Agenda: Employee Experience Drives Business Value‘ tijdens zijn Knowledge 18-conferentie, waarbij Techzine aanwezig is. Houd de website in de gaten voor ontwikkelingen rondom het bedrijf.