Er is een explosieve groei van bezoekers te zien op de alcoholsites van de campagne ‘DRANK maakt meer kapot dan je lief is’. Het blijkt dat vrouwen vooral vragen stellen en mannen doen de test. De drinktest wordt voornamelijk gedaan door mannen waarvan 70% tot de categorie probleemdrinkers kan worden gerekend. Het overgrote deel van de bellers naar de Alcohol Infolijn belt voor een eigen alcoholprobleem of voor dat van iemand in hun omgeving. Dit is een stijgende trend de laatste jaren.

Vorig jaar is het bezoek aan de alcoholwebsites van NIGZ-alcoholvoorlichting gestegen naar 1.685.432 bezoekers, dit is een toename van 52 procent. De websites alcoholinfo.nl, dekaterkomtlater.nl, drinktest.nl, watdrinkjij.nl en goedvoorbereid.nl trokken meer dan 1,5 miljoen bezoekers. Het aantal serieuze bezoekers dat gemiddeld 9 pagina’s bekijkt, steeg van 34 naar 41 procent in 2006.
De websites zijn een belangrijk onderdeel van de landelijke alcoholmatigingscampagne ‘Drank maakt meer kapot dan je lief is’, de campagne voor jongeren ‘De kater komt later’ en de campagne gericht op ouders in samenwerking met het Trimbos-instituut ‘Voorkom alcoholschade bij uw opgroeiende kind’.

Vrouwen stellen vragen; mannen doen de test. Op alcoholinfo.nl is een toename van nieuwe vragen van 14 procent. Ruim 86.000 keer worden al eerder gestelde vragen bekeken. Vragenstellers zijn in 70 procent van de gevallen vrouw. Bij de drinktest voor volwassenen ligt dit anders: 62 procent van de deelnemers die de test op drinktest.nl doen is man, tussen de 20 en 38 jaar en uit eerder onderzoek bleek dat 70 procent tot de categorie probleemdrinkers hoort.
In december jl. is de drinktest voor jongeren van start gegaan: www.watdrinkjij.nl. In de eerste drie weken startten bezoekers 70.000 keer de test, bijna driekwart (72%) van de deelnemers is man.