Loft Labs introduceert de eerste grootschalige update van Loft, een oplossing om de uitrol en het beheer van Kubernetes clusters te vergemakkelijken. Loft ‘version 2’ stelt beheerders in staat om gebruiksklare templates van Kubernetes clusters op te slaan en aan te bieden.

Een cluster is benodigd om gecontaineriseerde applicaties te beheren in Kubernetes. Kubernetes’ platformeigen API en command-line tool (kubectl) stellen gebruikers in staat om met een cluster te communiceren om vandaaruit containers in te richten, uit te rollen en beheren. Kennis over Kubernetes-architectuur, de API en command-line tool is voorwaardelijk bij elke voorbereiding van de uitrol van een cluster. Hoewel niemand die voorwaarde volledig kan wegnemen, zoeken meerdere ontwikkelaars naar manieren om het proces te vergemakkelijken.

Loft Labs doet het met zijn platform, dat beheerders van Kubernetes clusters de mogelijkheid biedt om anderen in staat te stellen om clusters aan te maken en uit te rollen. Handelingen die normaliter via command-line- en API-interacties verlopen kunnen gevisualiseerd worden in een UI.

Version 2

Nu maakt Loft Labs de eerste grote update van het platform bekend. Loft ‘version 2’ introduceert templates van Kubernetes clusters. Een beheerder heeft de mogelijkheid om een cluster van alle benodigdheden en configuratie te voorzien en op te slaan. Vervolgens vergt de daadwerkelijke uitrol een letterlijke druk op de knop. Zo zou een softwareontwikkelaar een cluster en toebehorende applicaties op eigen initiatief kunnen uitrollen. Bijvoorbeeld voor de tijdelijke demo of trial van een nieuwe oplossing.