LinkedIn brengt ChatGPT-functionaliteit naar platform

LinkedIn brengt ChatGPT-functionaliteit naar platform

LinkedIn is bezig met het uitrollen van op AI gebaseerde ChatGPT-functionaliteit in zijn platform. De AI-functionaliteit moet gebruikers helpen met het maken van aantrekkelijke profielschetsen en headlines. Daarnaast kunnen recruiters betere functiebeschrijvingen maken voor hun vacatures.

Voor de AI-functionaliteit die nu aan het platform wordt toegevoegd, gebruikt de Microsoft-dochter zowel het recente OpenAI GPT-4-model als voorganger GPT-3.5.

De nieuwste versie van het generatieve AI-model wordt ingezet voor eindgebruikers. Zij kunnen daarmee volgens LinkedIn hun profielen verder personaliseren en daarvoor een aantrekkelijke headline maken, is de bedoeling.

LinkedIn-1

Op basis van de door de AI-tool gegeven suggesties en tekst, kunnen gebruikers de profielen naar wens aanpassen. Volgens LinkedIn moet het gebruik van de AI-functionaliteit ervoor zorgen dat gebruikers minder tijd en energie in het maken van een profiel hoeven te steken.

De GPT-4-functiuonaliteit is per direct beschikbaar, uitsluitend voor LinkedIn Premium-gebruikers die tot de ‘meest actieve leden’ van LinkedIn behoren. Met de feedback die deze gebruikers geven, wil het platform de geïntegreerde functionaliteit verbeteren.

GPT-3.5 voor recruiters

Ook recruiters van bedrijven kunnen profiteren van de generatieve AI-functionaliteit van OpenAI. LinkedIn zet voor deze doelgroep het GPT-3.5-model in. Hiermee kunnen bedrijven makkelijker hun functiebeschrijvingen voor vacatures genereren.

LinkedIn-2

Recruiters moeten daarvoor algemene informatie over het bedrijf en de functie invoeren. De AI-functionaliteit maakt op basis van deze informatie een functiebeschrijving voor een vacature. Wel moet deze tekst natuurlijk handmatig worden geredigeerd om helemaal kloppend te maken.

Nieuwe AI-cursussen

Verder introduceert LinkedIn voor ieder lid met een LinkedIn-account toegankelijke cursussen over generatieve AI-functionaliteit. Tot juni van dit jaar worden 100 AI-cursussen online gezet waarmee leden hun skills op dit gebied kunnen ontwikkelen. Denk daarbij aan cursussen als ‘What is Generative AI’, ‘Introduction to Prompt Engineering for Generative AI’ en ‘Introduction to Conversational AI.’

Eerder maakte LinkedIn bekend AI-functionaliteit te integreren voor het schrijven van artikelen op het platform. De integratie van de generatieve OpenAI-functionaliteit past ook in het straatje van moederbedrijf Microsoft om de ChatGPT-functionaliteit in veel van zijn oplossingen, denk aan Bing, maar bijvoorbeeld ook Skype, in te passen.

Lees ook: Microsoft rolt AI chatbot Bing uit naar mobiele devices en Skype