2min

Tags in dit artikel

, , , ,

Bedrijven en werknemers zien veel mogelijkheden voor ChatGPT, maar er zijn ook nadelen. Sommige bedrijven zijn dan ook bezig met het formuleren van richtlijnen voor het gebruik van de chatbot. Ondertussen verbieden sommige bedrijven het gebruik van ChatGPT op de werkvloer.

Dat schrijft Bloomberg op basis van een Gartner-onderzoek. Het verbieden wordt in dit geval vooral bij Amerikaanse bedrijven geconstateerd, met name in de financiële dienstverlening. Grote zakenbanken als Bank of America, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Citigroup en Wells Fargo & Co verbieden ChatGPT op de werkvloer. Daar staat tegenover dat een hedge fund als Citadel de technologie juist omarmt.

Regels, geen regels of middenweg

Bloomberg baseert zich op een niet gepubliceerd onderzoek van Gartner onder HR-management. De helft van de ondervraagde bedrijven geeft aan momenteel bezig te zijn met het opstellen van regels voor het gebruik van de AI-tool op de werkvloer.

Toch geeft ook weer een derde van de respondenten aan nog geen regels voor het zakelijk gebruik van ChatGPT te willen opstellen. Gartner geeft hiervoor als mogelijke redenen dat de bedrijven in een sector werken waarin de technologie niet relevant is of dat de HR-managers denken dat de functionaliteit wel weer voorbij waait. Andere HR-managers geven aan dat het niet hun taak is te beoordelen of werknemers ChatGPT mogen gebruiken, maar dat de juridische en IT-afdelingen hierover een oordeel moeten vellen.

Ook proberen sommige HR-managers een middenweg te zoeken. Zij verbieden de tool niet, maar ontkennen ook niet de mogelijke problemen die het gebruik met zich mee kan brengen. Zij waarschuwen medewerkers dat de antwoorden van de AI-tool niet altijd betrouwbaar zijn of vertrouwelijk. Ook geven zij aan dat kan worden gecontroleerd of bepaalde antwoorden door AI zijn gegenereerd.

Populariteit

Het gebruik van de generatieve AI tool ChatGPT op de werkvloer neemt steeds meer toe. Uit onderzoek van het Amerikaanse werkgerelateerde sociale netwerk Fishbowl blijkt bijvoorbeeld dat inmiddels 50 procent van alle ondervraagde werknemers de tool wel eens zakelijk heeft gebruikt. Vooral Gen Z-werknemers (geboren 1997-2012) lijken de tool te omarmen.

ChatGPT is vooral populair in de marketing- en advertentiesectoren, gevolgd door de techindustie en consultancy. De gezondheidszorg heeft de laagste adoptie. Opvallend is wel dat veel werknemers hun managers niet informeren over het gebruik van ChatGPT voor hun werkzaamheden.

Tip: ChatGPT helpt bij nakijken examens