1 min

Eén op de drie Nederlanders gebruikt weleens generatieve AI-tools. Zij zijn wel kritisch over de kwaliteit van antwoorden. Ook voorzien ze dat generatieve AI banen gaat kosten.

Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte. Ongeveer de helft van de gebruikers gebruikt de tools minimaal één keer per maand, meestal voor privédoeleinden. Minder dan de helft van de respondenten gebruikt generatieve AI-tools voor werkgerelateerde activiteiten. Meer dan de helft van de studenten gebruikt juist wel generatieve AI voor hun studie, zo blijkt uit het onderzoek.

De meest gebruikte generatieve AI-tool is ChatGPT van Open AI. De runner-up is heel verrassend ‘My AI’ van SnapChat, gevolgd door Bing Chat.

Welke generieke tools heeft u gebruikt?

Bewust van incorrecte antwoorden

Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlandse gebruikers van generatieve AI-tools vaker dan andere Europese landen aangeven dat de tools niet altijd de juiste en vaak ook vooringenomen antwoorden geven. Bijna de helft vindt dat de tools niet de juiste antwoorden geven, bijna 40 procent vindt dat deze tools vooringenomen zijn en ook bijna de helft is ervan overtuigd dat deze tools materiaal gebruiken waarop een copyright ligt.

Een staafdiagram met de woorden: wat doet u als uw generalist altijd feitelijk correcte antwoorden geeft?

Gevolgen arbeidsmarkt

Daarnaast geven de respondenten aan dat de technologie mogelijk een impact kan hebben op de arbeidsmarkt. Bijna de helft van de Nederlandse respondenten geeft aan dat zij verwachten dat door generatieve AI banen gaan verdwijnen. Een derde vreest dat generatieve AI hun rol op de werkvloer gaat verkleinen.