Dat sommige bedrijven doorslaan in het beschermen van hun merknaam is algemeen bekend. Aan deze lijst lijkt Facebook nu ook toegevoegd te kunnen worden. Facebook klaagt de website Teachbook aan vanwege het feit dat zij "book" gebruiken in hun naam.

Teach is een website van een klein bedrijfje dat een platform biedt voor leerkrachten om hun lessen voor te bereiden en te organiseren. Zij zijn dan ook stomverbaasd dat ze worden aangeklaagd door Facebook vanwege merknaam schending. Zij zien zich in de verste verte niet als concurrent van Facebook, toch denkt Facebook daar anders over.

Facebook is van mening dat wanneer "book" een achtervoegsel wordt voor menig internetsite dat dit op termijn afbreuk zou doen aan het merk Facebook. Dat book een algemeen woord is voor een (lees)boek, wat op haar beurt eigenlijk weer vrij weinig met Facebook te maken heeft wordt niet over gesproken.

De directeur van Teachbook weet nog niet of het de rechtszaak met Facebook aan gaat of dat het de naam van de website zal gaan veranderen.