min

Tags in dit artikel

,

Uit onderzoek van Digivaardig & Digibewust blijkt dat jongeren tussen de twaalf en achttien jaar minder handig zijn met internet dan gedacht. Volgens het onderzoek maken ze veel fouten, omdat ze slecht lezen en ongeduldig zijn.

Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerd onderzoeksrapport van het programma Digivaardig & Digibewust genaamd ‘Einstein bestaat niet’. Hierin worden 65 tips gegeven om diverse websites te verbeteren voor jongeren. Het onderzoek werd gehouden door middel van een online enquête die 501 jongeren hadden ingevuld. Daarnaast werden er ook 30 jongeren geïnterviewd voor het onderzoek.

Vrijwel alle geïnterviewde jongeren spreken positief over zichzelf; twee derde van de jongeren vinden dat zij handiger zijn dan een docent, tegenover 31 procent die zichzelf even handig vindt. Maar volwassenen vinden zelf ook dat jongeren handiger zijn op het gebied van internetgebruik, maar dit blijkt anders te zijn: jongeren kunnen zo ongeduldig zijn op een online zoekmachine, dat ze niet goed kijken naar de aangeboden informatie.

Op maandag werd het rapport ‘Einstein bestaat niet’ overhandigd aan minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven. "Jongeren groeien op in een samenleving waarin internet steeds belangrijker wordt. Goede kennis van hoe zij een site gebruiken, brengt economische en maatschappelijke voordelen met zich mee. Jongeren kunnen bijvoorbeeld beter worden ondersteund bij het juiste gebruik van e-mail en internetsites bij sollicitaties en bij de bescherming van hun persoonsgegevens." Het onderzoek is hier te bekijken en te downloaden.