Het Egyptische ministerie van Binnenlandse zaken heeft een eigen Facebook pagina opgericht. Op deze manier wil de regering van het land in contact komen met jongeren die op hun beurt hun klachten over corruptie bij de politie kunnen uiten.

Waar Mubarak het internet begin deze maand nog afsloot, maakt de regering nu dankbaar gebruik van de opties die mogelijk zijn op het world wide web. De Egyptische regering heeft deze pagina opgericht om in contact te komen met haar inwoners. Daarmee lijkt de regering eindelijk gehoor te geven aan de stem van de Egyptenaar en is de revolutie van het land in volle gang.

Egyptenaren organiseerde de protesten tegen het regime van Mubarak veelal via Facebook en Twitter. Op deze media riepen zij honderdduizenden mensen op om zich te verzamelen op de afgesproken plekken, wat massale protesten tot gevolg had. Nadat het de regering te heet onder de voeten werd, trokken zij de stekker uit het Egyptische internet en zat het land vijf dagen zonder internetverbinding.