3min

De Cookiewet waar de linkse politieke partijen gisteren voor hebben gestemd, en welke dus waarschijnlijk zal worden ingevoerd, bevat enkele aannames waardoor deze eenvoudig is te omzeilen. Het idee achter de Cookiewet is dat de internetgebruiker expliciet toestemming moet geven voor het gebruik van Cookies.

We kunnen echter rustig stellen dat deze Cookiewet grote gevolgen heeft voor de Nederlandse websites en uitgevers. Ook Techzine is het dan ook niet eens met deze wetgeving en ziet grote bezwaren. Vanuit de markt is door allerlei grote uitgevers en internetorganisaties aan de bel getrokken dat deze wet veel te ver gaat en grote gevolgen heeft voor de branche. Het mocht echter niet baten de linkse partijen gingen gewoon door met hun Cookiewet, welke de meest strenge ter wereld zal zijn.

Er is nu echter ook goed nieuws voor de uitgevers, het blijkt maar weer dat de politieke partijen hun huiswerk niet goed hebben gedaan en te weinig verstand hebben van internet en van Cookies. Zo hebben zij aannames gedaan over Cookies die onjuist zijn, waardoor de wet mogelijk te omzeilen is, aldus Millica Antic, advocaat kan bij advocatenkantoor Solv.

Zij geeft in haar blogpost aan dat de cookiewetgeving gebaseerd is op juridisch fundamenteel onjuiste uitgangspunten. Het amendement legt vast dat cookieregels geen afbreuk doen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), die is dus leidend. Vervolgens wordt er in het amendement gesteld dat er altijd persoonsgegevens worden verzameld in het geval van behavioral advertising, dit is echter niet waar. Bij behavorial advertising wordt een bezoekersprofiel gemaakt op basis van de websites die je bezoekt, deze worden in de meeste gevallen echter nooit aan de N.A.W. gegevens van een persoon gebonden, waardoor er geen sprake is van persoonsgegevens.

Ook schrijft Antic: "Ze stellen ook dat de Wbp dan voorschrijft dat er ondubbelzinnige toestemming moet worden gegeven. Niet waar, de Wbp kent naast toestemming nog vijf andere grondslagen op basis waarvan persoonsgegevens mogen worden verzameld. Een daarvan is het hebben van een gerechtvaardigd belang, en dat kan ook een commercieel belang zijn."

Volgens het Wbp mag de toestemming echter ook impliciet worden gegeven, alleen in het geval van bijzondere persoonsgegevens moet uitdrukkelijke toestemming gegeven worden. "De eis van ondubbelzinnig toestemming sluit het geven van toestemming via browserinstellingen dus strikt genomen niet uit, terwijl dat nu juist is waartegen de indieners zich hebben uitgesproken."

De Europese richtlijn roept op tot een gebruiksvriendelijke oplossing, maar dat zal niet het geval zijn wanneer er straks sprake is van meerdere pop-ups of mogelijk hele privacy verklaringen om toestemming te verlenen.

Antic: "De indieners zijn bezorgd over onze privacy, maar voor zover er persoonsgegevens over ons worden verzameld, is de Wbp al van toepassing. Daar hebben we het amendement niet voor nodig. Let wel, er worden lang niet altijd persoonsgegevens verzameld via cookies, ook niet als het gaat om behavioral advertising."

Kort samengevat is de cookiewet nog erg onduidelijk en mogelijk ook nog eens makkelijk te omzeilen, alle uitgevers hebben er namelijk commercieel belang bij om niet om toestemming te vragen en alle internetbrowsers kennen al een functionaliteit om cookies te beheren waardoor er al impliciet toestemming is.

Ook verstoord de Cookiewet de concurrentiepositie van Nederland door veel te strenge wetgeving in te voeren dan andere Europese landen. Iets waar Eurocommisaris Kroes al haar bezorgdheid over heeft geuit en ook heeft laten weten in te grijpen als Nederland doorslaat in haar wetgeving.