2min

Zoals wij u pas geleden informeerden heeft de Europese Unie richtlijnen uitgevaardigd om illegale berichten en haatzaaierij op social media tegen te gaan. De Duitse wetgeving die deze problematiek aan moet pakken gaat een stuk verder. De Facebook-wet zoals de wet spottend genoemd wordt, dreigt met hoge boetes voor techreuzen die niet adequaat optreden tegen illegale content. Hoe sympathiek dit ook lijkt, deze stap brengt juridische en ethische dilemma’s met zich mee. Toch is wel duidelijk dat de social media reuzen snel maatregelen zullen moeten nemen om verdere conflicten met de Europese Unie te voorkomen.

Wat bepaalt de Duitse social media wet en welke haken en ogen zitten daaraan?

Vanaf 1 oktober is in Duitsland strenge wetgeving van kracht (de NetzDG). Deze wet dwingt social media reuzen dwingt om snel actie te nemen tegen haatzaaierij, strafbare berichten en nepnieuws. Voordat de wetgeving van kracht werd is er eerst een tijd gewerkt met zelfregulerende maatregelen. De wet schrijft voor dat illegale berichten binnen 24 uur (en in hele complexe situaties binnen een week) offline moet zijn. Is dit niet het geval, dan dreigen boetes die op kunnen lopen tot wel 50 miljoen euro. Bovendien worden social media bedrijven verplicht om in Duitsland een fysieke vertegenwoordiging te hebben. Deze vertegenwoordiging moet slachtoffers steunen en bijstaan.

De wet geldt voor diensten die ten minste 2 miljoen geregistreerde gebruikers in Duitsland hebben. Hier zit ook direct de crux. Er zijn immers genoeg gebruikers die zich wel registreren maar een dienst nooit gebruiken. Daarnaast zijn er genoeg gebruikers die verzonnen informatie opgeven over hun land van afkomst. Daarbij is de vraag hoe de Duitse overheid moet bepalen hoeveel gebruikers een dienst heeft. Bedrijven die niet in Duitsland gevestigd zijn vallen wellicht niet onder Duitse wetgeving.

Tot slot zijn critici bang dat deze wetgeving leidt tot ongewenste vormen van (zelf)censuur die de vrijheid op internet beperkt.