min

Tags in dit artikel

Stichting Brein is eind september door de Amsterdamse rechtbank in het gelijk gesteld in een rechtszaak tegen News-Service Europe. De rechter concludeerde dat er via de servers van News-Service Europe massaal illegaal auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt uitgewisseld via usenet.

Op de website meldt de usenetprovider in een korte brief waarom het stopt. "We zijn gedwongen om per direct onze activiteiten te staken". Dit oordeel is eind september opgelegd door de Amsterdamse rechtbank. De rechter oordeelde dat News-Service Europe het materiaal van de servers moest verwijderen. Voor iedere dag uitstel hing er een dwangsom van 50.000 euro boven het hoofd van News-Service Europe. NSE heeft uitstel op het uitvoeren van het vonnis gevraagd, maar dit verzoek is afgewezen. De usenetaanbieder zegt geen kans te zien om de illegale content volledig te verwijderen.

Het bedrijf is naar eigen zeggen de grootste Usenet Service Provider (USP) van Europa. De usenetaanbieder beweert dat het slechts een technisch platform is waarop zij alfanumerieke bestanden opslaat. Brein benadrukt dat het NSE’s eigen keuze is om de activiteiten van het bedrijf te staken. In plaats daarvan zou het zich ook op legaal aanbod kunnen gaan richten zoals eerder Mininova.org deed na een vergelijkbaar vonnis.