Vanaf vandaag is er een nieuwe website geopend voor jongeren die via internet worden gepest: Meldknop.nl. Hier kunnen ze informatie vinden over wat ze kunnen doen om digitaal pesten te voorkomen en welke acties ze kunnen ondernemen als het wel zover komt.

Deze website is een initiatief van De Kindertelefoon, Pestweb, Meldpunt Discriminatie Internet, HelpWanted, Digibewust en de politie. Slachtoffers kunnen informatie vinden over hoe ze kunnen omgaan met problemen als het ontvangen van nare berichten via Twitter, Hyves, Facebook of MSN. Ook kunnen ze advies inwinnen over wat ze kunnen doen als een ander een haatprofiel aanmaakt, nare filmpjes plaatst, te maken krijgt met ruzie of discriminatie, social media gebruikt worden om te roddelen of als er via deze kanalen bedreigingen worden geuit.

De initiatiefnemers hopen dat jongeren met deze tips de problemen zelf kunnen oplossen. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunnen ze zowel telefonisch als via e-mail contact opnemen. Ze bieden dan niet alleen een luisterend oor, maar reageren ook op de ingezonden berichten.

Tevens is het mogelijk om het meldpunt te downloaden en op je internetbrowser te plaatsen. Dit is mogelijk met Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en Safari.

Volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft ongeveer 14 procent van de jongeren het afgelopen jaar met pesterijen te maken gehad. 4 procent zegt dat het pesten via internet gebeurde.

Eurocommissaris Neelie Kroes pleit er al langer voor om kinderen beter te beschermen tegen de gevaren op het internet. "Kinderen gaan steeds vaker, en steeds jonger, online en ontdekken een opwindende digitale wereld waarin kansen liggen. Wij moeten echter naar een hogere versnelling schakelen in wat wij doen en in de wijze waarop wij samen werken om kinderen mondiger te maken en te beschermen in deze immer veranderende digitale wereld", aldus Kroes.

Vorig jaar juni kwam Kroes met het voorstel om een noodknop te introduceren op bepaalde websites. Kinderen zouden van deze knop gebruik kunnen maken als ze bijvoorbeeld digitaal gepest worden. Hoe dit systeem eruit zou moeten zien, wist Kroes toentertijd niet te vertellen. Ze hoopte dat marktpartijen met een oplossing zouden komen. En dat blijkt nu ook het geval te zijn.