1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Facebook-CEO Mark Zuckerberg geeft aan dat de sociale netwerksite met toekomstige applicaties mogelijk een kant op zal gaan waarbij een de identiteit van de gebruiker geen vereiste meer hoeft te zijn.

Het komende jaar zal Facebook naar verwachting met meerdere losse applicaties op de proppen komen. Volgende week zal hiermee worden aangevangen met de lancering van Paper in de Verenigde Staten. Het inloggen met een Facebook-account is voor het gebruik van deze applicatie een vereiste. Toch zullen er ook Facebook-applicaties verschijnen waarbij het naar verluidt mogelijk zal zijn om anoniem gebruik van te maken.

Enkele ex-medewerkers van Facebook hebben verklaard dat de gemoederen hoog konden oplopen wanneer er intern werd gediscussieerd over privacy-onderwerpen. In een interview met Bloomberg’s Businessweek vermoedt Facebook-CEO Mark Zuckerberg dat het hebben van een aantoonbare, werkelijke identiteit mogelijk minder belangrijk zal worden.

"Ik weet niet of we de balans zijn kwijtgeraakt. Wel ben ik ervan overtuigd dat we op een punt zijn beland waarbij we ons niet enkel en alleen hoeven te richten op toepassingen waarbij een echte identiteit centraal staat. Wanneer je altijd onder druk staat van deze echte identiteit, kan dat soms als een last worden beschouwd."

Zuckerberg neemt het eigen Instagram als voorbeeld voor toekomstige Facebook-applicaties. Hierbij hoeft de gebruiker niet per se met een Facebook-profiel in te loggen om foto’s te delen met vrienden op dat sociale netwerk. De oprichter van Facebook verklaart dat hij wat dit betreft over tien jaar een meer evenwichtige balans verwacht.