Voor grote bedrijven die hun netwerk in de cloud willen beheersen heeft Google ‘dedicated interconnect’ gelanceerd. Door deze dienst te gebruiken creëren bedrijven een hybride cloud-oplossing voor hun netwerkbeheer. De eigen netwerkserver kan direct fysiek communiceren met Google’s netwerk. Het netwerk wordt nu in een beta-versie opgebouwd. De snelheid van datatransport wordt in stappen van 10 Gbps opgebouwd. Google verwijst klanten die een dergelijke snelheid niet nodig hebben naar Cloud VPN

 De voor- en nadelen van dedicated interconnect

Google benoemt als grote voordeel dat het bedrijfsnetwerk en het Google-netwerk fysiek met elkaar kunnen communiceren. Hierdoor ontstaat een versnelde werking van gegevens. Daarnaast verlaagt deze oplossing de kosten van het databeheer. Een ander voordeel is dat de data direct getransporteerd worden via een eigen glasvezelkabel. Doordat het bedrijfsnetwerk de keuze heeft welke van de beschikbare dataservers zij wil gebruiken kan real-life data heel snel worden verwerkt en gemonitord.

De glasvezelverbinding is voor individueel gebruik en is direct met Google verbonden. Dit is voor Google reden om geen standaard encryptie aan te bieden. Dit betekent dat de data in principe onbeveiligd wordt getransporteerd. Google adviseert bedrijven die extra beveiliging willen om gebruik te maken van de beveiliging op hun eigen VPN-server of om op applicatieniveau te beveiligen. Dit is wat ons betreft wel een groot nadeel. Immers, veiligheid is op internet zo ongeveer het belangrijkste onderwerp. Het niet standaard beveiligen van datastromen verhoogt de kans op fouten en alle gevolgen van dien.

Een ander nadeel is meer algemeen. Aangezien het een beta-versie betreft is de kans op kinderziekten in het begin niet uitgesloten. Dit is op te lossen door een extra back-up te maken. Daarnaast is bekend dat Google beta-versies uitgebreid test voor ze op de markt komen. Al met al zet Google, met een paar kantekeningen, weer een belangrijke stap om naast ‘de zoekmachine’ meer toegevoegde waarde voor bedrijven te leveren. Het feit dat zij bewust de concurrentie aangaat met grote cloud-providers zoals Microsoft duidt erop dat zij haar dienstverlening op dit gebied wil uitbreiden.