Abonneer je gratis op Techzine!

Reizigers kunnen zich wellicht binnenkort in elk land ‘verstaanbaar’ maken. IBM werkt aan vertaalsoftware die zinnen vertaalt in gesproken woord in plaats van in tekst zoals momenteel gebruikelijk is. Onderzoekers van Big Blue testen momenteel software die het mogelijk maakt twee mensen die een andere taal spreken met elkaar ta laten communiceren zonder dat zij hiervoor moeten tikken of lezen. Veel bedrijven hebben tekst-naar-spraak vertaalsoftware in hun assortiment. Spraak-naar-spraak vertaalproducten zijn nog toekomstmuziek.

De vertaalsoftware van IBM wordt aangeduid met Multilingual Automatic Speech-to-Speech Technology (MASTOR). Het prototype heeft overigens nog wel een tekstcomponent. De gebruiker spreekt een zin in de microfoon van het vertaalapparaat. Het apparaatje vertaalt deze zin in de taal van de gebruiker, toont de zin op het scherm, vertaalt deze zin vervolgens in de vreemde taal, laat ook deze zin en spreekt de vertaalde zin vervolgens uit.