IBM heeft onlangs aan analisten meer details bekendgemaakt over zijn roadmap voor serverless computing en in het bijzonder zijn IBM Cloud Code Engine-platform. Deze roadmap laat zien dat Big Blue in de nabije toekomst serverless computing wil gaan inzetten voor super computing en verder.

In een artikel op ZDnet heeft een analist uit de doeken gedaan welke roadmap IBM de komende jaren wil volgen voor serverless computing. De roadmap richt zich speciaal op de verdere expansie van het eerder dit jaar gelanceerde IBM Cloud Code Engine-platform. De roadmap wijst volgens hem in één richting, het gebruiken van serverless computing voor het faciliteren van applicaties met veel complexere rekenprocessen of supercomputing.

Breed platform

Concreet moet de IBM Cloud Code Engine een breed georiënteerd platform worden voor het automatiseren van de uitrol en draaien van code voor een heleboel use cases. Use cases die zich uiteindelijk zullen uitstrekken naar supercomputing en nog verder.

Volgens de details van de roadmap start het hele ontwikkeltraject met de bestaande functions-as-a-service-dienstverlening. Dit betekent dat de IBM Cloud Code Engine nu on-demand functionaliteit biedt voor het automatisch inregelen en opschalen van relatief kortwerkende workloads op normale compute-instances. De roadmap gaat nu verder naar het automatisch in containers plaatsen van applicaties.

PaaS-dienst

Ook voorziet de roadmap in een PaaS-dienst die applicaties in containers plaatst, uitrolt, schaalt en de daarvoor benodigde code draait. Daarbij moet IBM Cloud Code Engine batch jobs ondersteunen en deze uitrollen, schalen en draaien. Dit geldt voor containers die klanten zelf ontwikkelen of van andere leveranciers betrekken.

De serverless Cloud Code Engine van IBM moet in een volgend stadium tevens het gebruik van populaire open-source framworks, waaronder Ry, CodeFlare, Spark en TensorFlow gaan faciliteren. Hiervoor worden op dit moment al de eerste initiatieven ontplooid voor CodeFlare.

Ook gaat IBM straks, binnen de hele roadmap voor IBM Cloud Code Engine, nieuwe middleware ontwikkelen voor bijvoorbeeld het draaien van AI workloads in hybride cloudomgevingen. Dit via de IBM Cloud Satellite-tool.

Quantum computing ultieme doel

Uiteindelijk moeten volgens de analist al deze updates leiden tot een beter gebruik van serverless computing voor complexe processen en supercomputing. Volgens hem zou de ambitie van Big Blue daarbij niet blijven en zich helemaal willen uitstrekken tot het serverless mogelijk maken van quantum computing.