Uit cijfers van de uitkeringsinstantie UWV blijkt dat de werkloosheid onder ICT’ers is toegenomen met 6,5 procent. Dit houdt in dat er zo’n 7790 werkloze ICT’ers geregistreerd zijn bij de instantie.

Vooral het administratieve deel van de ICT-sector is de oorzaak van deze toename. Het gaat om functies als systeemanalisten, programmeurs en netwerkbeheerders. In deze categorie steeg de werkloosheid in april met 8,8 procent ten opzichte van de maand ervoor.

Er is een stijgende lijn te ontdekken als het gaat om de werkloosheid in de ICT-sector. In de maand maart steeg het aantal werkloze ICT’ers namelijk al met 5,3 procent ten opzichte van februari. Nu is daar dus nog eens 1,2 procent bijgekomen. Het gaat hier om de algemene werkloosheid in de ICT-sector.

Sinds oktober 2008 stijgt het aantal ICT’ers dat zich aanmeldt bij het UWV. In november waren dat er namelijk maar zo’n 5965. In maart is dit aantal al gestegen naar 7314 en in april zag de instantie het aantal aanmeldingen stijgen naar 7790.