Het komt de D66 en Stadspartij Leefbaar Utrecht (SLU) de neus uit, de ontelbare fouten en storingen in de computersystemen van de Gemeente Utrecht. Keer op keer kampt de gemeente met storingen en dat moet maar eens afgelopen zijn, de partijen gaan daar nu vragen over stellen.

De politieke partijen D66 en Stadspartij Leefbaar Utrecht onderzochten de storingen en constateerde deze week alleen al meerdere storingen. Zo was een deel van het digitale loket van woensdagmiddag tot diep in de nacht niet beschikbaar. Ook vond er een storing plaats waardoor alle werknemers met een achternaam beginnent met de letter L tot en met de Z urenlang hun werk niet konden uitvoeren doordat inloggen onmogelijk was.

D66 en SLU gaan daarom vragen stellen aan de verantwoordelijke wethouder. De twee partijen vragen zich namelijk af of er wel goede maatregelen zijn genomen om storingen te voorkomen. Ook vragen de partijen zich af hoeveel uren er aan downtime zijn geregistreerd de afgelopen twee jaar. Benieuwd is men naar de kosten/baten van een eigen automatiseringsbedrijf en wil antwoord op de vraag of er in 2009 geïnvesteerd is in nieuwe software. De gemeenteraad drong al meerdere malen aan op open source software en wil graag weten of hier al naar is gekeken? Indien dat niet zo is of dat nog gaat gebeuren in de nabije toekomst?

De personeelslasten van de gemeente Utrecht liggen rond de 125.000 euro per uur. De kosten van een genoemde storing zoals woensdag zou dus al snel richting een half miljoen euro gaan.