Tablets zijn ongelooflijk populair onder consumenten, maar ook onder studenten is de tablet erg geliefd. Maar liefst 96 procent van alle studenten denkt dat de manier waarop colleges worden verzorgd zal veranderen door de komst van de tablet. Zij verwachten dat veel boeken uiteindelijk zullen worden vervangen door een digitale versie op de tablet.

Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Harris Interactive in opdracht van de Pearson Foundation. Het onderzoeksbureau ondervraagde in maart ruim 1400 Amerikaanse studenten over tablets. Daaruit blijkt dat studenten de tablet niet alleen gebruiken voor vermaak, maar dat zij de tablet ook als middel zien om hun studieprestaties te verbeteren. Ze gebruiken de tablet om aantekeningen te maken tijdens de colleges en studieboeken en apps zoals studiegidsen te downloaden.

Vrijwel alle studenten denken dat de tablet een revolutie teweeg zal brengen in de manier van lesgeven en kennisoverdracht. Zeven op de tien studenten zeggen dat de tablet het leerproces een stuk leuker maakt. Bijna de helft van de studenten (48 procent) zegt dat de tablet binnen nu en vijf jaar de geschreven studieboeken zal vervangen. Driekwart van de studenten die een tablet bezit geeft de voorkeur aan digitale studieboeken.

Het tabletbezit onder de studenten is op dit moment nog aan de lage kant, maar dat zal wellicht ook gaan veranderen. Meer dan 70 procent van de studenten geeft aan een tablet te willen bezitten in de toekomst. Ruim een kwart (27 procent) zegt binnen nu en zes maanden een tablet te gaan aanschaffen.

De tablet vergroot niet alleen het gebruikersgemak voor studenten: 86 procent denkt eveneens dat ze efficiënter zullen gaan studeren dankzij de tablet. Hetzelfde aandeel zegt dat professoren en andere universitaire docenten de potentie van de tablet in de cursus moet verwerken. Maar slechts twee op de tien studenten zegt dat zijn docent over een tablet beschikt. Het zal dus nog wel enige tijd gaan duren voordat dit daadwerkelijk zal gebeuren.

In China is het bij een bepaalde docent verplicht om een tablet te gebruiken bij zijn colleges. Heb je die niet, dan ben je niet welkom in zijn colleges. Heb je geen geld om er een te kopen, dan hoor je niet in zijn cursus thuis. Op zijn blog schreef hij: "Ik hoop dat alle studenten een iPad zullen aanschaffen, want iPad staat voor het moderne denken, en mijn studenten moeten zo denken. Als je geen geld hebt om er één te kopen, dan ga je er maar voor werken. Als je niet in staat bent 4000 Yuan (615 euro) te verdienen in de zomervakantie, dan ben je niet geschikt om deel te nemen aan deze cursus en je mijn student te noemen."