2min

Tags in dit artikel

, , , ,

Draagbare elektronische devices moeten vanaf 2027 in de EU voorzien zijn van vervangbare accu’s. Een wetsvoorstel hiertoe is door de Raad van Europa aangenomen.

Alle Europese wetgevende organen hebben nu met de wet ingestemd. De wet is sinds 2020 in ontwikkeling en moet nu alleen nog door het Europees Parlement en de EC worden ondertekend. De wet wordt naar verwachting nog deze zomer ingevoerd.

In de wet is geregeld dat vanaf 2027 accu’s in draagbare elektronische devices verwijderbaar en vervangbaar moeten zijn. Een accu wordt volgens de nieuwe regelgeving als vervangbaar beschouwd als eindgebruikers zelf de accu met vrij verkrijgbaar en niet-gespecialiseerd gereedschap, wanneer geen gratis gereedschap wordt meegeleverd, kunnen verwijderen en vervangen.

Wanneer hiervoor warmte en/of oplosmiddelen nodig zijn, kan de accu niet als vervangbaar worden bestempeld.

Uitzonderingen

Fabrikanten krijgen wel een aantal uitzonderingen. Wanneer een accu specifiek is bedoeld voor in of nabij water hoeft er geen vervangbare accu te worden meegeleverd. Ook als een directe verbinding tussen accu en de rest van het betreffende device belangrijk is, hoeven fabrikanten niet aan de regelgeving te voldoen.

Recyclen accugrondstoffen

Naast vervangbaarheid, regelt de nieuwe Europese accuwet ook de bestanddelen waaruit een accu moet bestaan. Volgens de nieuwe regelgeving moeten deze voor een groot deel uit recyclebare grondstoffen bestaan. Zo moet de voor industriële toepassingen en voor elektrische auto’s gebruikte accu’s een recyclepercentage hebben van 16 procent voor kobalt, 85 procent voor lood, 6 procent voor lithium en ook 6 procent voor nikkel.

Daarnaast geldt voor lithium dat vanaf eind 2027 50 procent van alle weggegooide lithium moet worden gerecycled. Eind 2031 gaat dit percentage zelfs naar 80 procent.

De EU wil de handhaving van de recyclemaatregelen in de accuwet uitvoeren via due dilligence-regels. Hierbij moeten fabrikanten verplicht de herkomst van de grondstoffen verplicht verifiëren. Uitzondering hierbij wordt gemaakt voor mkb-bedrijven.

Tip: De accu-visie van de EU heeft nog veel hordes te nemen