Abonneer je gratis op Techzine!

De juridische strijd die gaande is tussen Microsoft en Motorola, is voorlopig in het voordeel van de Windows-producent uitgevallen. Motorola eiste een verkoopverbod voor Windows en de Xbox, omdat Microsoft geen licentiekosten zou betalen voor bepaalde technieken die in deze producten verwerkt zijn. De Duitse rechtbank heeft gezegd dat er eerst gekeken moet worden of Motorola zich wel aan de FRAND-voorwaarden houdt.

De twee kemphanen ontmoetten elkaar in 2010 voor het eerst in de rechtszaal. Motorola stapte toen in de VS naar de rechter, omdat het meende dat Microsoft zich schuldig maakte aan patentinbreuk. De Amerikaanse smartphonefabrikant zegt dat Microsoft gebruik maakt van een patent op videocodec H.264 en de WiFi-standaard WLAN. Deze technieken zou Microsoft onder meer verwerkt hebben in haar besturingssysteem Windows en de Xbox 360 zonder hiervoor licentiekosten te betalen.

Daarom eist Motorola een verkoopverbod van deze producten. Bovenop het verkoopverbod eist Motorola van Microsoft een vergoeding van 2,25 procent aan royalties voor de producten die zich schuldig maken aan patentinbreuk.

De Amerikaanse rechtbank heeft tot op heden nog geen uitspraak gedaan. Daarom stapte Motorola onlangs in Duitsland naar de rechter. Microsoft bood Motorola 300 miljoen dollar om een rechtszaak in Duitsland uit te stellen totdat de Amerikaanse rechter een uitspraak had gedaan. De smartphonefabrikant heeft echter nooit gereageerd op het aanbod.

Daarop verzocht Microsoft in een spoedzitting aan de Amerikaanse rechter om een verkoopverbod in Duitsland op te schorten totdat hij een uitspraak in deze zaak had gedaan. Hij stelde het computer- en softwarebedrijf in het gelijk. Volgens de rechtbank moet er eerst gekeken worden of Motorola zich aan de afspraken houdt die in de zogeheten FRAND-voorwaarden zijn vastgelegd.

Momenteel onderzoekt de Europese Commissie of Motorola zich al dan niet aan de FRAND-voorwaarden houdt. In deze voorwaarden zijn afspraken gemaakt over het gebruik en beschikbaar stellen van zogeheten ‘standaard essentiële patenten’ tegen redelijke en eerlijke prijzen. Onder meer Microsoft en Apple klaagden dat Motorola zich niet aan deze spelregels houdt.

Naar verluidt zal de Duitse rechtbank volgende week woensdag haar oordeel uitspreken over de vraag of Microsoft zich schuldig maakt aan patentinbreuk.