2min

Elk jaar weer geven techbedrijven het aantal dataverzoeken dat ze ontvingen van overheden vrij. Microsoft meldt dat het in de tweede helft van 2017 bijna 23.000 dataverzoeken ontving van regeringen. De meesten kwamen uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.

Dat meldt Microsoft vandaag in zijn rapportage over de ingediende dataverzoeken. De meeste kwamen uit de Verenigde Staten, 4.000 in totaal. Verder kwamen er zo’n 3.000 uit landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. In totaal kwamen er in de tweede helft van het jaar minder verzoeken binnen dan in de eerste helft; zo’n 2.500 minder. Daarnaast waren het er 16.000 minder dan in recordjaar 2015.

Veel afwijzingen

Tussen juli en december 2017 wees Microsoft zeventien procent van alle binnengekomen verzoeken af. Dat betekent tegelijk dat het 83 procent van de verzoeken wel toekende en de gevraagde gegevens overdroeg aan overheden en inlichtingendiensten. Het is het laagste percentage toegekende verzoeken tot nu toe. Overigens wees Microsoft in de eerste helft van het jaar 16,63 procent van de verzoeken af.

De meerderheid van de verzoeken die Microsoft toekende, had geen betrekking tot content. Het ging dan juist om details zoals de namen en adressen van gebruikers – zowel om de fysieke als virtuele adressen. Slechts vier procent van de verzoeken draaide om de inhoud die mensen over de netwerken van Microsoft versturen, waaronder e-mails en documenten in clouddienst OneDrive.

Andere verzoeken

Tussen juli en december 2017 ontving Microsoft overigens ook 625 verzoeken om data te verwijderen. Maar liefst 406 daarvan waren afkomstig uit China. Verder werden er 19.151.385 aan copyright gerelateerde verzoeken ingediend.