2min

Het Data Literacy Project heeft een officieel forum voor zijn gemeenschap gelanceerd. Hier moeten mensen en organisaties beslissers uit de sector en influencers gaan ontmoeten, om zo ideeën uit te wisselen die datageletterdheid stimuleren. 

Het Data Literacy Project werd in oktober 2018 opgericht door Qlik, Accenture, Cognizant, Experian, Pluralsight, Chartered Institute of Marketing en Data to the People. Het project is een gemeenschap die zich inzet om de maatschappij vloeiend ‘data’ te laten spreken. Dat zou belangrijk zijn, omdat veel werknemers weinig vertrouwen hebben in hun eigen vermogen om data te lezen, verwerken en analyseren, terwijl organisaties in vrijwel iedere sector mensen nodig hebben die dat wel kunnen.

Met het nieuwe forum moet datageletterdheid dus gestimuleerd worden, door onderling ideeën uit te wisselen. De bedoeling is dat het forum het epicentrum wordt waar datageletterdheid besproken wordt. Ook moeten mensen hier antwoord op hun vragen krijgen, discussies kunnen starten over de belangrijkste en meest relevante onderwerpen, tips en ideeën kunnen uitwisselen en uiteindelijk zelf een bijdrage kunnen leveren door anderen te ondersteunen.

Ook zijn er leden van de adviesraad op het forum actief.

Certificaat

Het Data Literacy Project lanceerde eerder deze maand ook het Data Literacy-diploma, waarmee mensen kunnen aantonen datageletterd te zijn. Gebruikers nemen daarvoor een examen af dat uit zeventig vragen bestaat.

Met het examen worden de prestaties in datavaardigheden gemeten, die helpen om betere zakelijke beslissingen te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kunnen analyseren en kritisch bekijken van data, en het kunnen nemen van beslissingen en communiceren op basis van data. Gegadigden moeten verder aantonen de zakelijke behoeften en vereisten te kunnen interpreteren. Tot slot moeten ze beslissingen op basis van data kunnen nemen.

Slaagt de kandidaat, dan ontvangt hij of zij een fysiek diploma. Ook krijgt de geslaagde kandidaat een digitale button voor op hun LinkedIn-profiel en CV. Het idee is dat de kandidaat op die manier aan kan tonen dat hij of zij in staat is om data te lezen, bewerken, analyseren en kritisch te bekijken.