2min

Uit onderzoek van Pure Storage is gebleken dat ruim een derde (37%) van de IT-top van Nederlandse overheden weinig vertrouwen heeft dat de huidige infrastructuur de gestelde doelstelling van digitale transformatie kan behalen.

Bij de Nederlandse overheden werden 51 ICT-managers gevraagd naar hun mening, waarna bleek dat de overgrote meerderheid meent dat er nogal wat schort aan de huidige infrastructuur. Zo zou er minder ruimte zijn voor flexibiliteit wat betreft het uitvoeren van taken, zouden de kosten hoger zijn dan met een alternatief en worden er onnodig uitdaging gecreëerd in een poging te voldoen aan wet- en regelgeving.

Uit het rapport blijkt ook dat dat de overheid niet bepaald goed presteert als het gaat om doelstellingen van ICT-projecten te behalen. Minder dan de helft van de projecten voor op tijd, bunnen het budget en volledig naar wens opgeleverd. Een beter gebruik van data wordt aangevoerd als belangrijke factor om de resultaten voor de burger te verbeteren, maar gebruikmaken van een verouderde structuur kan dat juist weer bemoeilijken.

Overheden moeten wel

Niet alleen zou de burger profiteren van het herzien van de interne structuur bij bepaalde overheden, ook is het niet meer dan logisch dat er een tandje wordt bijgezet: om te voldoen aan de wetgeving (zoals het cloud-first beleid). Een kwart van de ondervraagde ICT-managers gaf aan dat dit een belangrijke reden moet zijn om gas bij te geven.

 De voornaamste hordes die moeten worden genomen, zijn geen verrassing. Geld hebben om veranderingen door te voeren voert de problemenlijst aan, met daarachter het gebrek aan digitale vaardigheid en ervaring.