2min

Bedrijven kunnen tot twee keer zo snel innoveren als zij over een moderne datastrategie beschikken. Investeren in oplossingen als observability, data performance en andere data-first technologie is dan ook erg belangrijk, concluderen specialisten van Splunk in een onderzoek.

Volgens het wereldwijde jaarlijkse State of Data Innovation-onderzoek van Splunk maakt het onderzoek duidelijk dat het gebruik van data een strategisch voordeel is dat bedrijven niet alleen nodig hebben om succesvol te zijn. Data is een aanjager van innovatie en zorgt voor een hogere productiviteit als organisatie. Ook laat data medewerkers veel productiever zijn. Dit alles leidt dan weer tot een groter marktaandeel.

De onderzoekers signaleren dat het hebben van een juiste datastrategie het innovatietempo en de productiviteit met ongeveer een factor twee versnelt ten opzichte van die bedrijven die nog niet een uitgekiende datastrategie hebben. Bedrijven met een goede datastrategie boren twee keer zo snel nieuwe markten aan en vergroten in hetzelfde tempo ook hun klantenaandeel. Ook de productiviteit neemt met een factor twee toe. Dit soort bedrijven hebben een twee keer zo grote kans om data direct om te zetten in financiële meerwaarde.

Verschil tussen sectoren

Uit het onderzoek blijkt dat er wel nog verschillen bestaan tussen bedrijfssectoren als het gaat om een effectieve datastrategie. De financiële sector loopt voorop als het gaat om het verbeteren van hun producten en dienstverlening met behulp van data-innovatie. Voor de productie- en retailsector is dit iets meer dan de helft van de bedrijven. De gezondheidszorg is de sector die op dit moment het meest investeert in platforms voor data-innovatie. De publieke sector is eigenlijk nog maar net begonnen met het gebruik van data voor procesverbetering en het investeren in platforms.

Europa heeft minste vertrouwen in data

Wanneer naar specifieke regio’s wordt gekeken, blijkt dat bedrijven in Noord-Amerika duidelijk vooroplopen in het investeren in oplossingen en toepassingen voor een datastrategie. Europa volgt op een tweede plaats en de APAC-regio op een derde plaats. Opvallend is verder dat bedrijven in de APAC-regio op dit moment het meest vertrouwen op data als een aanjager voor hun innovatie en productiviteit. In Europa is dit het laagst.