2min

Innovatie blijkt niet altijd de gewenste gevolgen te hebben. Onderzoek van ontwikkelaar Software AG laat zien dat bedrijven wereldwijd razendsnel nieuwe technologie introduceren, maar dat dit leidt tot een toegenomen chaos die moeilijk te bezweren is.

De onderzoekers spraken voor het 2024 Situation Report met organisaties in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Daarbij identificeerden ze drie verschillende soorten ‘chaos’: Operationele chaos, chaos veroorzaakt door connectiviteitsproblemen tussen de verschillende systemen en chaos door overlappende IT-systemen.

Operationele doolhoven

Allereerst spreken de onderzoekers over operationele chaos als de opeenstapeling van processen en systemen leiden tot een ‘doolhof’ voor dagelijkse operaties. Het adopteren van nieuwe werkwijzen lijkt een noodzakelijk gevolg te zijn voor organisaties die snel hopen te innoveren, stelt Software AG. Dat blijkt lang niet altijd overzichtelijk te gaan.

Wat die chaos precies inhoudt, blijkt uit de cijfers. 69 procent van de ondervraagde organisaties heeft te maken met een hoger aantal uiteenlopende applicaties en systemen dan twee jaar geleden. 71 procent denkt dat dit over twee jaar nog verder zal toenemen.

Connectiviteitschaos

Een ogenschijnlijk lastiger probleem is de tweede vorm van chaos die SoftwareAG heeft ontdekt. Onder ‘connectiveitschaos’ is te verstaan dat er geen duidelijk plan is opgezet om allerlei nieuwe systemen met elkaar te integreren. Die stand van zaken ondermijnt de beweegreden tot innovatie: immers zorgt een duidelijke integratie ervoor dat apps en systemen volledig benut worden.

Dr. Stefan Sigg, Chief Product Officer bij Software AG, merkt op dat de eigen klanten deze problemen kunnen verhelpen. Wie de juiste tools vindt om de verandering te beheren, bewaart het overzicht. “Maar we moeten niet alleen spreken over ‘managen’,” meent hij. In plaats daarvan dient volgens hem gekeken te worden naar de rol van technologie om bedrijven te laten innoveren en groeien. Die technologie moet zo transparant mogelijk zijn en inzichtelijk blijven voor zowel de tech- als business-kant van een bedrijf.

IT-chaos

De derde vorm van chaos richt zich specifiek op IT-systemen. Als deze oplossingen niet op een gecoördineerde manier worden ingezet, zijn er overlappende systemen. Dit is niet alleen onoverzichtelijk maar kost daarbovenop veel geld. Het is dus zaak om ook in specifieke delen van het bedrijf onderlinge transparantie te hebben over technologiekeuzes.

Het formaat van de technologie-infrastructuur blijkt voor 80 procent een probleem te zijn, dus die coördinatie is een voortdurende uitdaging. Complexe technologie blijkt voor hetzelfde percentage tot vertraging te leiden voor het leveren van nieuwe diensten en producten.

Lees ook: ‘Security grootste aanjager van omzet voor MSP’s’