Datadog heeft onlangs Datadog Observability Pipelines geïntroduceerd voor inzicht in grote hoeveelheden observability- en telemetriegegevens. Hiermee kunnen bedrijven hun infrastructuur- en applicatiegegevens inzetten voor het optimaliseren van omgevingen.

Datadog Obeservability Pipelines biedt een gedetailleerd overzicht van grote hoeveelheden observability- en telemetriedata binnen een bedrijf. Het gaat hierbij om data die bedrijven halen uit hun diverse infrastructuur, applicaties, logs en andere traces.

Het platform werkt met verschillende bronnen. Diverse leveranciers worden ondersteund. Daarnaast voegt het platform data toe, schoont het data op en transformeert het de gegevens.

Datadog Observability Pipelines

Voor verdere verwerking verstuurt het platform gegevens naar third-party systemen naar keuze. Verzending gebeurt volgens specifieke verzendingsinstellingen om het ophopen van dataverkeer en onnodige data spikes in het netwerk te voorkomen.

Verder zijn er in Datadog Observability Pipelines veel integraties en ingebouwde connectors beschikbaar voor het ophalen van data uit third-party systemen.

Inzicht

Het platform levert gedetailleerde inzichten die bedrijven uiteindelijk moeten helpen bij het beheer van hun infrastructuur, applicaties en bijbehorende data. Bovendien helpt het bij kostenbeperking, het tegengaan van vendor lock-in, het standaardiseren van datakwaliteit, het verbeteren van compliance en het grootschalige inzetten van observability. Datadog Observability Pipelines is per direct beschikbaar.

Tip: Datadog ondersteunt OpenTelemetry Protocol en Kubernetes