2min

Tags in dit artikel

, , , ,

Splunk heeft zijn concurrent Cribl voor de rechter gedaagd van wege het illegaal gebruik van zijn broncode en andere technische geheimen. Hiermee zou Cribl de marktpositie van de dataplatformspecialist willen ondermijnen.

Volgens Splunk heeft oud-medewerker en huidig CEO van Cribl Clint Sharp na zijn vertrek bij de dataplatformspecialist in 2017 zonder toestemming broncode meegenomen. Deze data zou hij hebben gebruikt toen hij vervolgens met anderen Cribl oprichtte.

Cribl biedt datamanagement-oplossingen voor meer data-flexibiliteit en observability over de hele stack. DevOps-specialisten kunnen Cribl Stream gebruiken voor het in real time verwerken van data, context aan data toe te voegen en gevoelige datavelden versleutelen.

Meer inbreuken

Vervolgens zou de Splunk-concurrent regelmatig andere technische documenten van Splunk in handen hebben gekregen van andere oud-medewerkers van de dataplatformspecialist. Met deze informatie zou de concurrent doelbewust de marktpositie van Splunk willen ondermijnen.

Bovendien zou Cribl het Technology Alliance Partner (TAP)-programma van Splunk, waarvan het bedrijf te goeder trouw lid van was geworden, gebruiken om nog meer belangrijke technische informatie weg te halen bij de diverse partners van de dataplatformspecialist. Via dit partnerprogramma kunnen partners bijdragen aan het Splunk Enterprise Platform en daarvoor op beperkte schaal Splunk-code kopiëren en gebruiken.

Naar de rechter

Splunk zegt dat het de kwestie in stilte heeft proberen te regelen. Dit bleek echter niet succesvol, zodat een stap naar de rechter logisch is. Volgens de dataplatformspecialist zijn de acties van Cribl een gecoördineerde misbruikcampagne tegen de eigen werkzaamheden.

Splunk verzoekt de rechter Cribl, Clint Sharp en alle verdere betrokken Crible-medewerkers en -onderdelen te doen stoppen met het misbruiken van Splunk’s copyrights. Ook moet een inschatting worden gemaakt van de winst die de concurrent heeft gemaakt op basis van de inbreuk op de rechten en moet daarvoor een schadevergoeding worden uitgekeerd. Opvallend is verder dat Splunk heeft gevraagd om deze rechtszaak via juryuitspraak te behandelen.

Reactie Cribl

In een reactie geeft Cribl aan dat de beschuldigingen van Splunk vals zijn. De dataspecialist zou op eigen kracht interoperabiliteit met het Splunk-platform en open-source implementaties als Eventgen hebben gebouwd. Ook beschuldigt de concurrent Splunk ervan dat het concurrentie wil tegen gaan met juridische actie.

Wordt vervolgd.