2min

Tags in dit artikel

, ,

DataRobot heeft zijn zakelijke AI-platform met dezelfde naam verder uitgebreid met nieuwe functionaliteit. Met de nieuwe mogelijkheden zijn klanten nog beter in staat om met behulp van data science en volledig geautomatiseerde machine learning-modellen voorspellingen te doen.

DataRobot maakt het klanten mogelijk om zelf met behulp van AI voorspellingen te doen over hun zakelijke activiteiten en daarmee voordeel te behalen. De AI-specialist levert hiervoor het gelijknamige zakelijke AI-platform. Met dit platform beschikken klanten over de technologie om Ai en data science op schaal in te zetten. Hiermee kunnen zij vrijwel geheel geautomatiseerd op machine learning gebaseerde AI-modellen ontwikkelen, bouwen, beheren en natuurlijk inzetten.

Updates aan AI-platform

In de nu uitgebrachte versie 7.0 van zijn AI-platform, een suite van AI-tools, geeft DataRobot onlangs weer een aantal verbeteringen van de functionaliteit doorgevoerd. Onder meer is het self-service datapreptool een stuk krachtiger geworden. Klanten kunnen nu niet alleen hun data snel en makkelijk voorbereiden voor model-training, maar zij kunnen ook visuele dataprepfunctionaliteit gebruiken om nieuwe data te rangschikken nadat zij hun modellen hebben gebouwd. Op deze manier kunnen zij deze data op elke manier die zij maar willen gebruiken.

Een andere verbetering is visuele AI-beeldaugmentatie binnen. Hiermee kunnen klanten met minder beelden toch accurate computer vision-modellen bouwen. DataRobot heeft hiervoor zijn DataRobot AutoML-tool de visuele AI-mogelijkheden verbeterd, onder meer door nieuwe trainingsbeelden te maken uit een dataset door willekeurig bestaande beelden te veranderen. Hierdoor wordt de hoeveelheid trainingsdata via augmentatie vergroot. Dit leidt dan weer tot computervisionmodellen die op basis van datasets worden gebouwd die anders te weinig beelden hebben van een bepaalde klasse. Uiteindelijke verbetert dit weer de accuratesse van op beelden gebaseerde AI-modellen.

Voorspellingen vergelijken

Daarnaast kunnen bedrijven nu in DataRobot 7.0 hun eigen voorspellingen makkelijker vergelijken met die de DataRobot Automated Times-tool uiteindelijk levert. Hierdoor kunnen zij erop vertrouwen dat DataRobot de juiste voorspellingen levert en tegelijkertijd kunnen zij toetsen of deze voorspellingen meer of minder accuraat zijn dan de eigen bestaande voorspellingen. Deze vergelijking gaat nu heel eenvoudig door het uploaden van een bestaande spreadsheet en deze normaal door DataRobot Autopilot te halen. De uitkomst op het leaderboard toont vervolgens in welke mate beide voorspellingen overeenkomen of afwijken.

In de laatste 7.0-release binnen het DataRobot-platform van de MLOps-tooling kunnen klanten ook ieder productie AI-model aan een stresstest onderwerpen, ongeacht waar het wordt uitgevoerd en ook ongeacht het gebruikte framework of taal. Deze modellen worden in de tests vergeleken met het huidige best presterende AI-model. Op deze manier kan vervolgens worden bepaald welk model het beste is.

Compliance

Verder biedt de laatste versie van het DataRobot AI-platform voor de DataRobot Automated Machine Learning- en Automated Time Series-tooling nu de mogelijkheid om custom compliance-rapporten te creëren. Hiermee kunnen bedrijven dan specifieker voldoen aan de eigen eisen voor compliance en die van de voor hen relevante toezichthouders.

Tip: DataRobot koopt AI-platform van Boston Consulting Group