1 min

Tags in dit artikel

Op News.Com Heeft een nieuwsbericht gepost waarin te lezen is dat de platenmaatschappijen het beveiligen van CD’s op een laag pitje zetten.
Dit omdat ze bang zijn om met deze maatregelen meer verlies te maken. Elk gerucht dat vrijkomt leidt vrijwel direct tot negatieve publiciteit.

Daarnaast wordt de CD-rom speler, vooral in de V.S. en in toenemende mate in Europa, steeds vaker gebruikt voor het beluisteren van Audio CD’s. Hierdoor wordt CD beveiliging al een heet onderwerp.