Netwerk integrator Telindus heeft voor het Ministerie van Defensie een videoconferentietoepassing ontwikkeld en geïmplementeerd op het mobiele netwerk van Defensie, Titaan (Theatre Independent Tactical Army and Airforce Network). Titaan is gebaseerd op het AVVID-principe (Architecture for Voice, Video and Integrated Data) en verwerkt voice, data en video over IP. Defensie wilde via Titaan ook interactieve videoconferenties tussen meerdere units organiseren, om zo de centrale aansturing van veldeenheden vanuit het hoofdkwartier te vereenvoudigen.

De belangrijkste uitdaging vormde het eigen WAN, bestaande uit satellietverbindingen met lage bandbreedte, dat de verschillende militaire units verspreid over Europa met elkaar verbindt. Met de bestaande videoconferentietechniek zou het Ministerie van Defensie problemen krijgen met de up- en downstream van beeld en geluid. Met name in sessies waaraan meer dan twee partijen deelnemen. Daarom liet Telindus de traditionele videoconferentie-opzet los. Voor de ‘multipoint conferences’ werd gebruik gemaakt van een techniek die interactive multicasting wordt genoemd.

Het Ministerie van Defensie stelde daarnaast ook hoge eisen aan het gebruiksgemak en wilde één interface waarmee de gehele toepassing kan worden beheerst. Telindus heeft deze interface op maat gemaakt. De ‘eindpunten’ zijn Polycom 680 video codec-systemen, omdat deze de beste prestaties en beeldkwaliteit leveren op 128 Kb. In ieder LAN verzorgt een First Virtual MCU (Multi Conferencing Unit) de streaming- en multipoint sessies. Middels deze MCU’s is het eveneens mogelijk om ISDN-eindpunten deel te laten nemen aan de videoconferentie.