1 min

Tags in dit artikel

, , , ,

De laatste tijd heeft Microsoft, het softwarebedrijf van onder andere Windows en Office, te kampen met verschillende fouten in haar programma’s.

Een recent geval is de ‘fout’ waardoor de gebruikers van Windows XP met Service Pack 2 die bestanden en printers gedeeld hebben, hun documenten delen met de hele wereld.

In de Windows Firewall is het mogelijk om alleen het lokale netwerk toegang te verschaffen, maar doordat sommige providers één groot netwerk zijn, kunnen de bestanden op elke willekeurige PC bekeken worden.
Met name inbellers hebben hier last van, omdat een inbelnetwerk altijd één groot netwerk is.
Microsoft heeft inmiddels een patch beschikbaar gesteld voor de gebruikers.

We bedanken Thiaz voor het insturen van dit bericht!