1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Bedrijven gebruiken vaak geen encryptie om gevoelige data te beschermen. Encryptie wordt ervaren als te complex, te duur en zelfs lastig.

Uit de Nationale Encryptie Survey van Ponemon Institute blijkt dat maar 4,2 procent van de ondervraagde bedrijven gebruikt maakt van encryptie voor de gehele organisatie. 69% van de bedrijven passen encryptie niet toe omdat men vreest voor het sloom worden van het systeem. Ongeveer 45% vindt het te complex, een kwart vindt het te duur.

Encryptie wordt gebruikt op verschillende niveaus binnen bedrijven. Ronduit 47% gebruikt het om data uit te wisselen met andere systemen. Eenderde past de technologie toe voor het beveiligen van notebooks of andere draagbare apparatuur. En een kwart gebruikt het ten slotte om backupbestanden te beveiligingen alvorens het opslaan ervan.