Uit interne bronnen van de stad Wenen is naar buiten gekomen dat het evalueringsonderzoek naar de inzet van opensourcesoftware in de Oostenrijkse stad, genaamd STOSS 2, niet naar naar buiten wordt gebracht. Naar voren komt dat het document gevoelige informatie zou bevatten die niet in handen van concurrenten mag vallen.

Open source wordt al geruime tijd door de stad gebruikt en het heeft zelfs een eigen Linux-oplossing onder de naam Wienux. De stad heeft echter geen officieel standpunt over een bredere inzet van opensourcesoftware. De tweede Studie Open Source Software (STOSS) moest meer duidelijkheid geven over de inzet van open source. Volgens een woordvoerder is het onderzoek echter nog steeds in stadium van voltooiing wat een tijdje zal duren.

De studie zal echter niet gepubliceerd worden door de gemeente om dat er gevoelige informatie in te vinden is. De oppositie vindt het standpunt belachelijk: "Ik vind het extreem problematisch. We praten over open source en dan wordt alles in de doofpot gestopt? Als er werkelijk gevoelige informatie in het rapport staat dan kan men dit weglaten in de publieke versie" De oppositite probeert om het rapport alsnog vrij te geven.