In meer dan veertig procent van de Nederlandse gemeenten behoort papier tot het verleden. Ambtenaren en politici werken daar geheel of voor een groot deel zonder papier. Daar werken de meeste medewerkers met een tablet. In gemeenten waar dat niet gebeurt, zou maar liefst 78 procent van de medewerkers dat liever vandaag dan morgen doen.

Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een peiling van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG). In totaal namen 479 ambtenaren, raadsleden, wethouders, burgemeesters en griffiers deel aan de peiling. Zowel grote als kleine gemeenten waren vertegenwoordigd in het onderzoek.

39 procent van de respondenten gaf aan dat hun gemeente gedeeltelijk zonder papieren documenten werkt. Vijf procent zegt dat hun gemeente zelfs geheel papierloos werkt. Heel veel gemeentelijke diensten zijn daar alleen maar digitaal te raadplegen. Ook andere documenten zoals raadsstukken, notulen, het personeelsblad en facturen worden steeds vaker alleen digitaal verspreid.

In de meeste gemeenten wordt papierloos werken mogelijk gemaakt door de introductie van tablets aan medewerkers. E-readers zijn aanzienlijk minder populair. Opvallend is dat 29 procent van de gemeenten geen ondersteuning geeft aan papierloos werken. Daar moet iedereen zelf overgaan op de aanschaf voor tablets of e-readers. Voor ambtenaren geldt dat zij via hun persoonsgebonden budget een tablet kunnen aanschaffen.

De belangrijkste reden om over te schakelen naar een digitale werkwijze heeft te maken met de mogelijkheden van digitaal werken. Dat zegt 69 procent van de respondenten. Tweederde (66 procent) zegt dat kostenbesparing het belangrijkste motief is om papierloos te werken en 62 procent geeft aan op deze manier milieuvriendelijker te willen werken.

Uit de peiling blijkt verder dat een krappe meerderheid van 51 procent vindt dat papierloos werken prima werkt. 44 procent is matig positief over deze werkwijze en 5 procent geeft aan dat het slecht bevalt.

Van de respondenten die nog niet papierloos werken, zegt 78 procent dat ze graag zouden zien dat hun gemeente zo snel mogelijk de overstap maakt. Een groot deel van deze gemeenten is bezig zich te oriënteren op de mogelijkheden van digitaal werken of experimenteert met deze werkwijze.