De Nederlandse gemeenten en de Rijksoverheid gaan nauw samenwerken op het gebied van securtiy voor gemeenten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Rijksoverheid hebben hiervoor een convenant gesloten.

In het getekende convenant staan een aantal maatregelen die de digitale veiligheid van gemeenten moeten helpen verstevigen. Zeker nu ook gemeenten steeds vaker het doelwit vormen van cybercriminelen en zelfs ransomware-aanvallen. De samenwerking moet de zwakke punten in het cybersecuritybeleid in kaart brengen en aangeven hoe deze kwetsbaarheden moeten worden opgelost.

Drietal afspraken

Het gaat hierbij om een drietal punten. In de eerste plaats zijn hierin de verschillende verantwoordelijkheden van de deelnemende partijen vastgelegd, zoals van de gemeenten zelf en die van de Rijksoverheid, in casu het Ministerie van Justitie & Veiligheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

In de tweede plaats geeft het convenant aan hoe gemeenten hun inwoners op de hoogte moeten houden over cybersecurity. Ook wordt aangegeven dat gemeenten straks een belangrijk onderdeel worden van de Nationale Cybersecuritystrategie en dat alle obstakels voor het implementeren van deze strategie voor gemeenten door de drie partijen uit de weg worden geruimd.

Financiering

Als derde en laatste punt is in het convenant de financiering van de cybersecuritymaatregelen voor gemeenten geregeld. Vastgelegd is onder meer wie voor wat betaalt. Ook moet er een plan worden ontwikkeld voor de structurele financiering van de cybersecurity van gemeenten.

Tip: NCTV: ‘Nederlandse bedrijven slecht voorbereid op uitval IT-systemen’