3min

Nederlanders zijn een groot voorstander van de introductie van een gedragslijn of -code voor het gebruik van mobiele apparaten zoals de smartphone en tablet. Tweederde van de Nederlanders ziet graag een ‘mobiele etiquette’ verschijnen. Een kwart is er zelfs voorstander van om het gebruik van mobiele apparaten op sommige openbare plekken te verbieden.

Dat is gebleken uit internationaal onderzoek van Intel. De chipfabrikant deed onder 12.761 respondenten in 16 landen onderzoek naar de sociale aspecten van het gebruik van smartphones, tablets en laptops. Ze vroeg respondenten naar de grootste ergernissen, gewoonten en manieren van deze mobiele apparaten.

Ruim de helft van de Nederlanders (54 procent) vindt dat zij uitstekende manieren vertonen als zij hun mobiele apparaten gebruiken. Maar slechts 4 procent vindt dat anderen deze goede manieren in acht neemt. Zo vindt 79 procent van de respondenten luid telefoneren een grote ergernis. 3 procent erkent dat hij zich hier wel eens schuldig aan maakt. Bijna een kwart (23 procent) vindt het niet netjes als iemand naar zijn telefoon grijpt terwijl hij tegen hem praat.


Volgens de onderzoekers zijn deze cijfers het gevolg van drie maatschappelijke ontwikkelingen:

  • het toenemend aantal mobiele apparaten dat we dagelijks gebruiken – zowel privé als zakelijk;
  • de alomtegenwoordige beschikbaarheid van internet; en
  • de opkomst van sociale media.

Jongeren en ouderen kijken ieder op hun eigen manier elkaar. Over het algemeen hebben ouderen een lagere dunk van jongeren als het om het gebruik van mobile devices gaat. Iets minder dan de helft (45 procent) van de 55-plussers vindt de mobiele manieren van anderen slecht. Bij jongeren tussen de 18-24 jaar is dat slechts 14 procent. Ouderen voelen meer voor een verbod van tablets en smartphones in het openbaar dan jongeren.

In het onderzoek komt naar voren dat jongeren zich niet schamen voor het gebruik van zijn mobiele apparaat. Maar liefst 82 procent van de jongeren geeft aan zich niet of nooit ongemakkelijk te voelen bij het gebruik van zijn smartphone of tablet in het openbaar. Bij ouderen is dat slechts 23 procent. Opvallend genoeg vinden zowel jongeren als ouderen dat de introductie van een vorm van mobiele etiquette niet verkeerd zou zijn.

Verder blijkt uit het onderzoek dat 45 procent van de Nederlanders tijdens het ontbijt zijn e-mail of het laatste nieuws leest op een mobiel apparaat. 15 procent geeft aan dit hij dit zelfs vóór het douchen al doet. Tweederde van alle ondervraagden geeft aan dat ze zijn e-mail of het nieuws checkt voordat hij ’s ochtends de deur uitgaat.

Dat we ’s ochtends onze telefoon of tablet pakken om het laatste nieuws te lezen of onze e-mail te bekijken, is met name voor jongeren een vanzelfsprekendheid. Slechts 4 procent van de Nederlanders kijkt er nog van op als je tijdens het koffiedrinken met vrienden even zijn Facebook-account checkt. Een laptop bij het avondeten vinden we dan massaal niet acceptabel: 32 procent van de Nederlanders geeft aan daar problemen mee te hebben.

Wie denkt dat Nederlanders ongelooflijk actief zijn op social media, heeft het bij het verkeerde eind. Uit het onderzoek blijkt dat 90 procent van de Egyptenaren en 89 procent van de Turken meerdere malen per dag hun status checken. 37 procent van de Nederlanders kijkt volgens het onderzoek tenminste één keer per dag zijn profiel op een of meerdere social media.

Genevieve Bell van Intel zegt het volgende over het onderzoek: "We onderzoeken hoe mensen mobiele apparaten in hun dagelijkse leven gebruiken. We willen graag begrijpen welke rol de interactie met allerlei apparaten speelt en de inzichten worden vervolgens gebruikt bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Meestal wordt onderzocht wat mensen leuk of prettig vinden. Maar het is net zo belangrijk om te weten waar mensen zich aan ergeren of storen, omdat juist die negatieve ervaringen indrukken achterlaten die je niet snel vergeet. Dit onderzoek laat zien dat mobiele apparaten echt een vast onderdeel van ons dagelijkse leven zijn geworden. Maar we moeten wel letten op onze mobiele manieren."