1 min

Apple heeft besloten dat apps voortaan groter mogen, het bedrijf heeft de limiet verhoogt van maximaal 2GB naar 4GB. Hiermee is de limiet verdubbelt en daar hebben vooral game-ontwikkelaars profijt van. Zij kunnen hun games nu een stuk groter maken, dat betekent betere kwaliteit maar in sommige gevallen misschien ook meer levels.

Apple voerde in 2008 een limiet in van 2GB per app, sindsdien is dit limiet altijd gehandhaafd. Nu heeft Apple besloten om het limiet te verhogen naar 4GB zodat ontwikkelaars wat meer ruimte krijgen. Voornamelijk game-ontwikkelaars profiteren van het verhogen van het limiet en dat is misschien maar goed ook. Apple heeft namelijk de regels voor de App Store ook strenger gemaakt met betrekking tot gewelddadige afbeeldingen. De game-ontwikkelaars krijgen dus goed en slecht nieuws vandaag.

Apple hanteert voor het downloaden van apps een limiet van 100MB voor mobiele verbindingen, de overige apps dienen via een WiFi-verbinding gedownload te worden.

Hoewel het limiet van 4GB een grote vooruitgang is, hadden sommige ontwikkelaars al systemen bedacht om het limiet te omzeilen. Dat is nu niet meer nodig. Het grootste voordeel is misschien wel dat het limiet nu gelijk is aan dat van Android. Veel games komen tegenwoordig op beide platformen beschikbaar.