2min

Forrester meldt dat geen enkele leverancier van low-code software een topwaardering krijgt voor hun prijsmodellen in de Forrester Wave van Q1 in 2019. Prijzen van software zijn vaak incompleet of ondoorzichtig, waardoor het voor bedrijven moeilijk is om in te schatten hoe de kosten van low-code software er bij gebruik uit zullen zien.

Volgens Forrester hebben 64 procent van de ontwikkelaars nog geen low-code ontwikkelplatform geadopteerd, voor een deel vanwege de onduidelijke kostenplaatjes. Veel leveranciers hebben namelijk gekozen om hun prijzen op een dermate ondoorzichtige wijze te presenteren dat het niet te overzien is hoe de kosten op termijn voor bedrijven zullen uitpakken. Daarnaast is het vergelijken van leveranciers ook vrij moeilijk, door de complexiteit van de beschikbare betaalmodellen. Denk aan betalen per gebruiker van een dienst, per aantal geïnstalleerde platforms of per onderdeel van een platform, zoals een database of workflow.

Gecombineerd met het feit dat er ook nog aparte prijzen kunnen zijn voor bepaalde individuele functies zorgt dit volgens Forrester voor een vertraging van de adoptie van low-code software. Enerzijds is het tonen van ondoorzichtige prijzen niet totaal onlogisch bij software die relatief vaak uitgebreid wordt met nieuwe functies of updates, maar anderzijds laat dit natuurlijk te wensen over voor de aantrekkingskracht op potentiële gebruikers.

Transparantie als cruciaal aspect

Forrester pleit daarom voor twee veranderingen die zouden moeten plaatsvinden om de adoptie van low-code software op gang te helpen. Ten eerste moet het kostenplaatje van een dienst vanaf het eerste moment volledig helder en transparant worden. Ten tweede zou er een tool moeten worden ontwikkeld waarmee de kosten van een bepaalde dienst kunnen worden berekend bij bepaalde doorsnee gebruikscases van die dienst. Op die manier kunnen toekomstige gebruikers een inschatting maken van de kosten bij een bepaalde business case, en kunnen platforms veel makkelijker met elkaar worden vergeleken.