Bedrijven zijn niet goed in staat om met hun IT-omgeving snel in te spelen op veranderingen, stelt onderzoek van low-codeleverancier OutSystems. Het ontwikkelen van applicaties kan bedrijven helpen wendbaarder te zijn.

In het wereldwijde onderzoek concludeert OutSystems dat bijna een kwart van de organisaties erin slaagt om met hun IT-omgeving goed te kunnen inspelen op veranderingen. Het gaat vooral om veranderingen die impact hebben op het reilen en zeilen van de betreffende bedrijven, zoals de huidige pandemie.

Meer specifiek voor de Benelux-regio zijn bedrijven vooral bang voor disruptie door een recessie, gevolgd door veranderingen in consumentenvoorkeuren en -gedrag en bezuinigingen van de overheid. Bedrijven hebben opvallend genoeg weinig vrees voor concurrenten en nieuwe toetreders op de markt.

Innovatie als het ontwikkelen van applicaties kan bedrijven goed helpen om IT-omgevingen wendbaarder te maken, stelt het onderzoek. Wereldwijd geeft bijna de helft van de respondenten aan dat zij dit belangrijk vinden. Zij vinden hiervoor vooral de inzet van cloud- en low-code/MXD-platformen belangrijk.

Benelux loopt achter

Bedrijven laten daarom hun applicatieontwikkelafdelingen groeien. In de Benelux is dat veel minder. De onderzoekers stellen dat er binnen deze regio minder ontwikkelaars zijn.

Het ontbreken van deze ontwikkelaars leidt volgens OutSytems ertoe dat Europese bedrijven minder goed zijn in het wegwerken van backlogs. Deze blijft vaak gelijk doordat langer over het ontwikkeltraject wordt gedaan, in dit geval tussen de drie en zes maanden.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat wereldwijd een meerderheid dit jaar tien of meer applicaties wil ontwikkelen. Iets meer dan een derde wil zelfs 25 of meer applicaties ontwikkelen. In de Benelux-regio liggen deze getallen op bijna de helft die tien applicaties of meer wil ontwikkelen en rond de twintig procent voor 25 applicaties en meer.

Low-code belangrijk

Niet geheel ondenkbaar ziet OutSystems het gebruik van low-code als erg belangrijk om snellere innovatie en ontwikkeling mogelijk te maken. Vooral om mogelijke disruptie het hoofd te kunnen bieden en het verwerken van backlogs te bespoedigen. Met low-code kan slechts binnen een week tijd de benodigde applicaties worden gebouwd zonder de druk op de ontwikkelteams te verhogen. Wel moet hierbij de integratie met al bestaande systemen goed worden geregeld om maximaal succes te realiseren.

Tip: OutSystems voegt low-code toe in alle lagen van applicatieontwikkeling