48 procent van Nederlandse IT-beslissers vindt dat IT-projecten met multidisciplinaire teams geen optimale resultaten boeken. Volgens Ordina, uitvoerder van het onderzoek waaruit de bevinding voortkomt, is die beleving niet in lijn met de realiteit. De betrekking van meerdere disciplines bij IT-projecten zou wel degelijk tot de beste uitkomsten kunnen leiden. Organisaties zijn gewoonweg “niet bekend”.

Ordina definieert multidisciplinaire teams als teams die uit professionals met verschillende vakexpertisen bestaan. De teamleden kunnen op de loonstrook staan van de organisatie die een IT-project initieert, maar evengoed van buitenaf worden ingehuurd.

De organisatie vroeg 1.200 Nederlandse IT-besluitvormers naar hun ervaring met multidisciplinaire teams voor IT-projecten. Een overgroot merendeel heeft dergelijke ervaring: driekwart van de IT-besluitvormers werkt met multidisciplinaire teams op het gebied van IT. Van deze groep denkt 58 procent dat multidisciplinaire teams tot de meest waardevolle IT-projecten leiden. De groep die niet met multidisciplinaire teams werkt ziet het anders. Onder hen stelt 68 procent het tegendeel: juist de exclusieve betrekking van IT-teams zou tot het beste resultaat leiden.

Waarom wel – en waarom niet?

Kortom: de meningen zijn verdeeld. Voor de voor- en nadelen van IT-projecten op basis van multidisciplinaire teams geldt niet anders. 84 procent van IT-beslissers met multidisciplinaire teams in organisaties van 250 FTE ervaart pluspunten als kort-cyclisch werken, een hogere klant- en medewerkerstevredenheid, kortere time-to-market en hogere wendbaarheid.

Hogere managers met of zonder multidisciplinaire ervaring zijn minder lovend. 80 procent geeft aan dat multidisciplinaire teams autonomer handelen – en daardoor een beknelling van projecten en bedrijfsdoelen veroorzaken. 69 procent vindt het moeilijker om bedrijfsdoelen te behalen omdat de resultaten van multidisciplinaire teams minder voorspelbaar zouden zijn.

Een keerzijde

Volgens Tjeerd Wichers, directeur High Performance teams bij Ordina, zijn IT-beslissers zonder ervaring met multidisciplinaire teams negatiever gestemd door een gebrek aan bekendheid. Enigszins gegrond, want de cijfers verduidelijken dat IT-beslissers met ervaring met multidisciplinaire teams meer voordelen en resultaten beschrijven dan IT-beslissers zonder dergelijke ervaring.

Wat Ordina daarentegen niet belicht in de berichtgeving over het onderzoek, is de meldenswaardige groep van IT-beslissers die wél ervaring heeft en desondanks aangeeft dat multidisciplinaire teams niet tot de beste IT-projecten leiden (42 procent).

De zelfsturende aard van multidisciplinaire teams, zo leren we van het volledige onderzoek, draagt daaraan bij. Zoals eerdergenoemd vertelt 80 procent van IT-beslissers in hogere managementposities dat de doelen en uitvoering van een bedrijf in de knel raken wanneer multidisciplinaire teams zorg dragen voor IT-projecten. Niet alleen hogere managers, maar 52 procent van alle respondenten stemmen in.

Ook de onvoorspelbaarheid van de uitkomsten van multidisciplinaire teams vormt een probleem, zegt 56 procent van de IT-beslissers. Andere uitdagingen zijn een gebrek aan verantwoordelijkheid binnen teams en de toegevoegde complexiteit van meerdere disciplines.

Tip: Iedereen kan ontwikkelen: lowcode breekt door, nu kansen benutten